Home
Lærebok i Radioteknikk

Denne læreboka er ment som en kort innføring i radio- og antenne-teknikk beregnet for brukere av radioutstyr. Det kreves ingen forkunnskaper i elektronikk.

Aleksander Malzev
E-Mail: cbrn@lycosmail.com


Radiobølger

Radiosignalenes utbredelse

SKIP - Radiosignalenes refleksjoner

Antenneteknikk

VSWR - Antennetilpasning

Modulasjon

Radiosender

Radiomottaker

Kortbølgefrekvenser og Division listNoen antennekonstruksjoner

Seks-Tommer-Antennen

Coaxial-Dipol

Coaxial-Antenner

Aktiv Kortbølgeantenne

Long-Wire Dipolantenne

J-Pole Antenner

BalunerNoen elektronikkonstruksjoner

RF Calculator

Beregning av Butterworth Filter

Mikrofon-Bug

Telefon-Bug

RF-Sniffer

Kortbølgemottaker for SSB og CV

2-meter til 11-meter Converter

Low Pass Filter

Antenneforsterker for kortbølge

Transverter