Home

Baluner


For å få optimal tilpasning av balanserte antenner til ubalanserte coaxialkabler benyttes ofte baluner. Disse kan lages av coaxialkabler, eller toroidtransformatorer.Coaxial-baluner

Balunen i figur A og B er den samme balunen, bare formet på to forskjellige måter. Lengden på balunene er Lengde=Bølgelengden/4 x P hvor P= Vinkelhastigheten på coaxialkabelen (Denne ligger på 0,6 til 0,9 avhengig av kabeltypen.)
Lengden på balunen i Figur C skal være Lengde=Bølgelenden/20. Kondensatoren vil ved 27 MHz være ca 120 pF. Det kan her være hensiktsmessig å bruke en trimmekondensator, for på denne måten å få en optimal tilpasning.