Home


6-meter Transverter for CB-Radio

Kort om 6-meteren

Seks-meteren er et amatørbånd som er lite utbredt i Norge, men har en meget stor popularitet i andre land. Det er mulig å få til "skip" på 6-meteren, og dette medfører at denne er mere populær en 2-meteren i enkelte kretser. I utlandet, spesielt Australia, USA og England, finnes det en rekke 6-meter klubber som er meget aktive.
Det benyttes både FM-modulasjon, AM-modulasjon og SSB-modulasjon (USB/LSB) på 6-meteren, og derfor kan et avansert mobilapparat som f.eks. President George, eller lignende radio, egne seg som en god basestasjon for denne Transverteren. Det benyttes både 10kHz og 20kHz kanalinndeling på 6-meteren.
Hvis du har en 1/4-bølgeantenne for CB-Radioen, vil denne kunne brukes som en 1/2-bølgeantenne for 6-meteren med en antennetuner koblet mellon Transverteren og antennen.

Prinsippet for en Transverter

Dette er en enkel transverter (TransmitterReceiverConverter) som gjør det mulig å benytte en CB-Radio som en 6-meter radio. Den er beregnet for både sending og mottaging på 6-meteren. Under mottaking fra antennen går først 50MHz radiosignalet gjennom et BåndPassFilter før den blir forsterket opp i en forsterker (Amp.). Signalet gåt videre til en mixer (blander), hvor det blir blandet med et 24MHz signal fra en oscillator. I denne konstruksjonen benyttes den samme oscillatoren til både sending og mottaging. Etter mixeren går signalet til et BåndpassFilter for å filtrere ut 27MHz-signalene før det kommer til CB-radioen.
Unde sending blir først radiosignalet på 27MHz fra CB-radioen dempet i en Attenuator. Attenuatoren må tåle samme effekten som CB-Radioen sender, i dette tilfellet 2 Watt. Etter Attenuatoren går 27MHz-signalet til en mixer, hvor det blir blandet med oscillatorsignalet på 24MHz. Etter dette går signalet til et BåndPassFilter for å filtrere ut 50MHz-signalet. Etter dette går 50MHz-signalet til en effektforsterker før det blir sendt til antennen.
Da det benyttes et krystall på 24MHz, vil ut/inn-signalet på transverteren bli 50.000MHz når CB-Radioen stilles på 26.000MHz og 51.000MHz når CB-radioen stilles på 27.000MHz. Seks-meterbåndet går fra 50.000MHz til 51.990MHz

Kretsskjema

Det er benyttet standard komponenter som fås kjøpt hos de fleste komponentleverandører. Krytallet er et standard CPU-krystall, og spoleformene er av standard type. Som JFET-transistor kan flere typer benyttes, f.eks. 3SK40 o.l. BF224 er også ukritisk, men det bør benyttes en HF-transistor. Som driver og utgangstransistor er det benyttet standardtransistorer som benyttes i CB-Apparater.

Komponentplassering

Kretskortet måler 120 x 62 mm


Komponentliste

KomponentType/VerdiKommentar
T13SK45Dual GateMosfet
T23SK45Dual GateMosfet
T3BF414HF Small Signal NPN Transistor
T42N2222Switch Transistor
T53SK45Dual GateMosfet
T6BF414HF Small Signal NPN Transistor
T72SC2078HF Power Transistor
T72SC2166HF Power Transistor
RE1MR62-12SRNEC Rele
X124.000MHzKrystall
D11N4002Diode
D21N4002Diode
D31N4148Diode
R1100kohm1/4 Watt motstand
R247kohm1/4 Watt motstand
R3220ohm1/4 Watt motstand
R4100kohm1/4 Watt motstand
R5470kohm1/4 Watt motstand
R6220ohm1/4 Watt motstand
R710kohm1/4 Watt motstand
R81kohm1/4 Watt motstand
R910kohm1/4 Watt motstand
R101kohm1/4 Watt motstand
R11470ohm1/4 Watt motstand
R12100ohm2 Watt metal film resistor
R13100ohm2 Watt metal film resistor
R14470kohm1/4 Watt motstand
R154,7kohm1/4 Watt motstand
R16470kohm1/4 Watt motstand
R17100kohm1/4 Watt motstand
R18220ohm1/4 Watt motstand
R19330ohm1/4 Watt motstand
R201,8kohm1/4 Watt motstand
R2156ohm1/4 Watt motstand
R2222ohm1/4 Watt motstand
R2322ohm1/4 Watt motstand
C147pFKeramisk kondensator
C24,7nFKeramisk kondensator
C34,7nFKeramisk kondensator
C44,7nFKeramisk kondensator
C547pFKeramisk kondensator
C6100pFKeramisk kondensator
C74,7nFKeramisk kondensator
C84,7nFKeramisk kondensator
C9120pFKeramisk kondensator
C102-33pFVariabel capasitor
C11330pFKeramisk kondensator
C124,7nFKeramisk kondensator
C134,7nFKeramisk kondensator
C144,7nFKeramisk kondensator
C15100uF 25 VoltElektrolyttkondensator
C16100pFKeramisk kondensator
C171uF 25 VoltElektrolyttkondensator
C18470pFKeramisk kondensator
C194,7nFKeramisk kondensator
C2047pFKeramisk kondensator
C21100nFPolyester-kondensator
C224,7nFKeramisk kondensator
C234,7nFKeramisk kondensator
C244,7nFKeramisk kondensator
C254,7nFKeramisk kondensator
C264,7pFKeramisk kondensator
C2710nFKeramisk kondensator
C28150pFKeramisk kondensator
C29180pFKeramisk kondensator
C3062pFKeramisk kondensator
C31120pFKeramisk kondensator
C3262pFKeramisk kondensator
L1Neosid 7T1SPrimær = 160nH, Sekundær = 210nH
L2Neosid 7T1SPrimær = 210nH, Sekundær = 950nH
L3Neosid 7T1SPrimær = 290nH, Sekundær = 290nH
L4Neosid 7T1SPrimær = 210nH, Sekundær = 950nH
L5Neosid 7T1SPrimær = 210nH, Sekundær = 950nH
L60,5uH
L70,05uH
L81,3uH
L9160nH
L10160nH
DR14,7uHDrossel
FB1
FB2
FB3
PCBKretskort
Boks
Av/På bryter
Lysdiode12 Volt
Kabel med 4 Ampere sikring
2 stk. Coaxialplugger

Spoler


Justering

Det er viktig at oscillatoren svinger med riktig frekvens, så denne bør justeres inn med hjelp av en frekvensteller.
Når dette er gjort, stilles CB-Radioen inn på en Bacon-frekvens (eller et signal fra en signalgenerator) og så justeres L1, L2 og L3 til maksimalt utslag på CB-Radioens S-meter.
Så settes CB-Radioen på sending, og L4 justeres til maksimalt utslag på et effektmeter.