Home

SKIP - Atmosfærisk refleksjon av radiosignaler


Ionisfæren og refleksjoner av radiosignaler

Det finnes to ioniserende lag som utnyttes av radioamatører på kortbølgebåndet (2-30 MHz).

F1 er det laget som ligger nærmest. Dette ioniserende laget ligger på 200 til 250 km fra jorda. Dette laget er avhengig av solas stråling mot jorda, og er derfor aktivt om dagen. Solflekkintensiteten har også stor innvirkning på dette laget, og da solflekkintensiteten har en syklus på ca. 11,1 år vil denne formen for skip tilta mot år 2000.

F2 er et lag som ligger ca. 250 til 300 km fra jordoverflaten. Dette laget er mindre avhengig av sola, og vil derfor reflektere radiosignalene om natten.


Vi ser at en dipolantenne har en utstråling som ligger 0 grader i forhold til horisontalplanet. Dette gjelder også Yagi-antenner og LOG-periodiske antenner.
Disse antennene egner seg derfor meget godt til lange skip.
Ønsker en kortere skip på disse antennene, kan en endre den horisontale vinkelen på antennen.Vi ser at en GP-antenne med radialene 45 grader ned, har en utstråling som ligger ca. 25 grader opp i forhold til horisontalplanet. Disse egner seg derfor godt til kortdistanse-skip.
De fleste GP-antenner er imidlertid konstruert slik at de har en utstrålingsvinkel på mellom 15 og 25 grader.Dipolantennen som har en utstråling på 0 grader vil treffe GP-antennen med sine signaler. Men forde GP-antennen har en strålingsvinkel på ca. 25 grader, er det svært lite av signalet denne vil kunne motta.
GP-antennen derimot, vil ikke kunne nå dipolantennen med de kraftigste signalene. De svake signalene (utenfor strålingsvinkelen) vil derimot kunne mottas av dipolantennen.
Byttes derimot GP-antennen ut med en dipolantenne, vil en oppnå det ideelle forholdet for mottaging.
GP-antennen har derimot ideelle forhold til å mottas av GP-antenne helt til høyre på bildet.
Når en skal velge antenne for skip, er det derfor svært viktig å definere hvilke avstander en ønsker å "skipe" på, og velge en antenne med riktig strålingsvinkel.

Åpningsvinkelen på de mest vanlige antennene er:
Vertikal Dipol: 0 Grader
5/8-bølgelengde GP: 16 Grader
1/2-bølgelengde GP: 20 Grader
1/4-bølgelengde GP: 25 Grader