Home

Antenneteknikk


Prinsippet for en Dipolantenne

Vi ser her prinsippet for en halvbølgedipol.
I praksis vil antennen bli litt kortere enn en 1/2 bølgelengde. Dette forde radiobølger forplanter seg langsommere i en mettalleder enn i luft. Impedansen for en halvbølgedipol er ca. 75 ohm. Er trådene (elementene) meget tykke kan impedansen komme ned i 55 ohm.Det horisontale retningsdiagrammet blir som to sirkler som går ut fra midten på antennen. Vi ser da at radiosignalet ikke går ut i enden på antennen.Vi ser her en foldet halvbølge-dipol. Den har større forsterkning enn en enkel halvbølge-dipol. En foldet dipol har en impedanse på ca. 300 ohm.

En Yagi-antenne består av flere elementer. Desto flere elementer, desto større blir forsterkningen, men åpningsvinkelen (retningsdiagrammet) blir smalere. En 2-elementers antenne gir en forsterkning på 3,1 dB, og det er en dobling av sendereffekten (4 Watt til antennen gir 8 Watt ut i lufta). En 4 elementers antenne gir 6,3 dB forsterkning (to doblinger av effekten).

En Logperiodisk antenne kan ha meget store båndbredder (Frekvensområde i forholdet 1:10) og forsterkningen på en 10-elementers antenne med et frekvensområde på 1:2 (f.eks. 20-40 MHz) er ca. 8 dB.


Vertikale antenner

Vi ser her tre vertikale antenner plassert på "ideelt" jordplan. En 1/4-bølge antenne har en åpningsvinkel på ca. 25 grader, en 1/2-bølge ca. 20 grader og en 5/8-bølge ca. 16 grader.
Antennefabrikantene oppgir åpningsvinkelen på sine antenner, og en bør ta hensyn til disse når en skal velge antenne. Dette gjelder spesielt når en skal forsøke seg på "SKIP" innen kortbølgebåndet.
Normalt vil en 1/4-bølge antenne egne seg for SKIP til f.eks. Mellom-Europa, en 1/2-bølge antenne til Syd-Europa og en 5/8-bølge antenne til Afrika. Dette er imidlertid avhengig av jordplanet (jordradialene) samt en del andre faktorer ved antennens konstruksjon.


GrunnPlansAntenne

GP-antenne (GroundPlaneAntenna) er vel en av de mest brukte antenner for radiokommunikasjon. Dette er i grunnutførende en pisk på 1/4 bølgelengde og et kunstig jordplan bestående av pisker på 1/4 bølgelengde. Dette kalles for en 1/4-bølge GP.
Lengden på pisken, samt lengden på jordplansstavene, kan kortes inn med å benytte forkortelsesspoler. Dette benyttes vanligvis ved GP-antenner beregnet for under 50 MHz.
GP-antennen produseres også i 1/2-bølge og 5/8-bølge.


Forsterkning - Dempning - dB (Desibel)

dB er et mål for forsterkning eller depning. +3dB er en dobling (x2) og +20 dB er ganger 100. Tilsvarende blir -3dB en halvering og -20dB blir 1/100
La oss si at vi har en forsterker på 10 Watt, 100 meter antennekabel med en dempning på -3dB pr. 100 m, og en antenne med forsterkning på +6dB. Hva blir da utstrålt effet fra antennen? Regnestykket blir da som følger:
10 Watt -3dB + 6dB = 10 Watt +3db = 10 Watt x 2 = 20 Watt.dBdBi
0.002.15
2.154.25
4.246.35
6.358.45
8.4510.55
10.5512.65
12.6514.75
14.7516.85
16.8518.95
18.9521.05
21.0523.15

Antenneforsterkning dB og dBi

Noen antenneleverandører oppgir forsterkningen i dBi istedet for dB.


Litt om antenner for 27MHz - CB-båndet

Svært mange GP-antenner (Hurricane, GP-27, Black-Pirate m.f.) leveres uten jordplan (Jord-radialer). Hvis disse antennene plasseres på en mast uten metall, vil dette bli som en antennepisk uten jordreferanse. Disse antennene kan da plasseres på et metalltak, og hvor en bør jorde taket.
Hvis disse antennene plasseres på et mastrør av metall, bør røret være like langt som antennen. Da vil antennen virke som en vertikal dipol.


Hvis en setter jordplanet på antennen (Jord-Radialene) så vil antennen bli en GP-antenne. Imidlertid så vil mastrøret kunne influere på antennens VSWR-forhold, samt andre antenner eller gjenstander av metall i nærheten av antennen. En bør holde antennen minst en bølgelengde (27MHz gir ca. 11 meter) vekk fra andre antenner eller gjenstander av metall.


Det mest ideelle er å benytte jordplan på antennen, samt jorde antennemasten til jord. Dette gir det optimale forholdet for antennen, og det er lett å trimme inn VSWR-forholdet på antennen.