Home

Radiosender


Blokkskjema for en radiosender

Lavfrekvensforsterker

LF-forsterkeren har til oppgave å forsterke opp mikrofonsignalet. I mikrofonforsterkeren sitter det også BåndPassFiltere for å filtrere vekk lave og høye toner. I tillegg har LF-forsterkeren i oppgave å sørge for at senderen blir riktig modulert, så det sitter her begrenserkretser for å sørge for dette.


Oscillator

Oscillatoren genererer høyfrekvenssignalet (Bærebølgen). Dette kan være en krystallstyrt oscillator, eller en frittsvingende oscillator som styres av en PLL-krets (PhaseLockedLoop).


Modulator

Modulatoren har til oppgave å modulere LF-signalet på bærebølgen. I en AM-sender er dette en amplitudemodulator, og i en FM-sender er dette en frekvensmodulator/fasemodulator.


Høyfrekvensforsterker

HF-forsterkeren har til oppgave å forsterke opp det modulerte HF-signalet til ønsket utgangseffekt.


Utgangstrinn

Utgangstrinnet har til oppgave å tilpasse HF-signalet til antenneimpedansen. Her sitter også et LowPassFiltere som fjerner de uønskede overharmoniske HF-signalene. En sender vil lltid generere harmoniske signaler. Hvis en sender opererer på 27 MHz vil 2.harmonisk være 27 MHz x 2 = 54 MHz, 3.harmonisk blir 27 MHz x 3 = 81 MHz o.s.v.