Home

Radiobølger


Magnetfelt

Når en sender vekselstrøm inn i en leder, så skapes det et magnetfelt rundt lederen. Ved vanlig vekselstrøm vil magnetfeltets vekslinger være 50 ganger pr. sekund ( 50 Hz). Dette er det vi kaller for brum.
Hvis vekselstrømmens hastighet blir raskere (vekslingene er mer enn 100 000 ganger, 100 kHz) , så kaller vi dette for radiosignaler.


Radiosignaler

Når en tilfører en halvbølgeleder, som vis på bildet, høyfrekvente svigninger (vekselstrøm) så vil strømmen og spenningen i lederen bli som vist i figuren. Magnetfeltet rundt lederen vil da forplante seg med lysets hastighet (300 000 km i sekundet).
Bølgelengden vil være 300 000 km/s dividert med frekvensen. Hvis en har frekvensen 30 MHz så vil bølgelengden bli: 300 000 000 m/s : 30 000 000 Hz= 10 meter. Lengden på lederen skal da være 10m : 2 = 5 meter.


Vertikal Polarisasjon

Hvis senderantennen plasseres vertikalt, så må også mottagerantennen plasseres vertikalt.

Horisontal Polarisasjon

Hvis senderantennen plasseres horisontalt, så må også mottagerantennen plasseres horisontalt.


Bølgelengde

"Bølgelengden" er et utrykk vi benytter istedet for frekvens. Bølgelengden er lysets hastighet delt på frekvensen (Lysets hastighet er den samme som radiosignalenets hastighet, 300.000.000 meter i sekundet). Da vil f.eks. CB-båndet bli 300.000.000 m/s : 27.000.000 Hz = 11.1 meter. Derfor kaller vi CB-båndet for 11-meteren. Denne utregningen benyttes også for å beregne lengden på antenner.


Frekvenser

BølgelengdeFrekvensBetegnelseBruk
2-1,5 km150-285 kHzLangbølge Radiokringkasting
571-187 m525-1605 kHzMellombølgeRadiokringkasting
80 m3,5-3,8 MHzAmatørradio
49-16 m5,95-26,1 MHzKortbølgeRadiokringkasting
30 m10,100-10,150 MHzAmatørradio
20 m14,000-14,350 MHzAmatørradio
17 m18,068-18,168 MHzAmatørradio
15 m21,000-21,450 MHzAmatørradio
12 m24,890-24,990 MHzAmatørradio
11 m26,965-27,405 MHzPrivatradio/CB-radio
10 m28,000-29,700 MHzAmatørradio
6,38-4,41 m47-68 MHzVHF-Bånd ITV-kringkasting
69-87 MHz MHzVHF-radioLukket nett
3,43-2,78 m87,5-108 MHzFM-båndRadiokringkasting
118-137Flybånd
2 m144-148 MHz2-meterAmatørradio
156-157 MHzVHFMarineradio
147-173 MHzVHF-radioLukket nett
1,72-1,35 m174-223 MHzVHF-Bånd IIITV-kringkasting
224-300 MHzVHF-radioLukket nett
300-432UHF-radioLukket nett
70 cm432-438Amatørradio
453-568 MHzMobiltelefon
0,64-0,5 m470-606 MHzUHF-Bånd IVTV-kringkasting
0,5-0,35 m606-854 MHzUHF-Bånd VTV-kringkasting
890-960 MHzMobiltelefon
2,56-2,4 cm11,7-12,5 GHzSattelittkringkasting