Home

6-Tommer Antennen


Dette er en artig antenne som påstås å skulle være meget god for kortbølgebåndet. Navnet Seks-Tommer (Six-Incher) kommer av at dipolen kun skal være 6 tommer (15,24 cm) uansett hvilket bølgebånd antennen er beregnet for.
Dipolen kan lages av to korte kobbertråder e.l. som skal være 7,62 cm lange (begge blir da sammenlagt 6 tommer). Kabelen skal være en 300 ohm flatkabel (av den typen som tidligere ble brukt til TV-apparater) og skal loddes til dipolen. I den andre enden skal KUN DEN ENE lederen tilkobles apparatet (Tilkobles senter på coaxialpluggen). Jord på koaxsialpluggen skal tilkobles en god jordforbindelse.
Det er imidlertid viktig at flatkablen blir så rett som mulig (for det er DENNE som er antennen) og at denne ikke ligger i nærheten av metall.


Her er noen beregninger for Seks-Tommeren for forskjellige kortbølgebånd:
80 meter : 17 m
40 meter : 8,53 m
20 meter : 4,26 m
15 meter : 3,19 m
12 meter : 2,55 m
11 meter : 2,34 m
10 meter : 2,12 m
Ut fra tabellen kan vi se at CB-båndet vil gi en lengde på 2,34 meter.