Home

Radiomottaker


Blokkskjema for en radiomottaker

Inngangstrinn

Inngangstrinnet har til oppgave å tilpasse antenneimpedansen til HF-forsterkeren. Her sitter også de viktigste kretsene for å filtrere bort uønskede frekvenser (BåndPassFilter).


HøyFrekvens-forsterker

HF-forsterkeren har til oppgave å forsterke opp det svake radiosignalet som kommer fra antennen. Kvaliteten på dette trinnet avgjør følsomheten og Signal/Støy-forholdet (S/N) til mottakeren.


Demodulator

Demodulatoren har til oppgave å demodulere det modulerte HF-signalet. I en AM-mottaker kalles dette en AM-detektor, og i en FM-mottaker kalles dette en Diskriminator.


Lavfrekvensforsterker

LF-forsterkeren har til oppgave å forsterke LF-signalet. Her sitter også Squelch-kretsene (støysperre-kretsene). I tillegg sitter et lavfrekvent BåndPassFilter i LF-kretsene for å fjerne lavfrekvente og høyfrekvente toner.


Effektforsterker

Effektforsterkeren har til oppgave å forsterke opp LF-signalet slik at dette kan gjengis i en høyttaler.