Home

Coaxial-Dipol


Dette er en meget enkel antenne bestående av en antennepisk på 1/4 bølgelengde og et rør på 1/4 bølgelengde. Senter på coaxialkabelen forbindes med pisken, og skjermen forbindes med røret (På toppen av røret).
Denne antennen skal ikke ha kontakt med metall, og bør derfor festes på et plastikkrør.
Antennen kan legges vannrett for å kunne benyttes som horisontal antenne.

Ved lave frekvenser (under 50MHz) kan det være ganske upraktisk å benytte rør utenpå coaxialkabelen. En kan istedet benytte coaxialkabelen som "rør" ved å "avslutte" røret med toroidringer. På denne måten kan en lage dipolantenner med "End-Fed" for frekvenser helt ned i langbølgebåndet. Ven å la antennen ligge horisontalt, har man en brukbar horisontalantenne med End-Fed.
Ved 80-meteren bør det benyttes 4 ringer med 14 tørn pr. ring, men ved 10-meteren vil en ring være tilstrekkelig. Ved 80-meteren kan det være hensiktsmessig å benytte en tynn coaxialkabel som er skjøtet inn akkurat ved ferritringene for å få tilstreklig mange tørn pr. ring. Legg forøvrig merke til hvordan viklingene er utført (Bifilar vikling) !!!