Home

Long Wire Dipolantenne


Dette er en horisontal halvbølgeantenne som kan lages av helt vanlig kobberkabel. Kabelen bør ha et tverrsnitt på 1 mm2 eller mere. Antennen kan strekkes mellom to master, et hus og en mast, eller mellom to bygårder.
Denne antennen er beregnet å være ca. 10 meter over bakken eller mer. Målene er for hele antennen, og skal deles på midten med en isolator.
På midten tilkobles coaxialkabelen.

Her er noen beregninger for Long-Wire-Antennen for forskjellige kortbølgebånd:
12 meter 24.950MHz : 5,72 m
11 meter 27.205MHz : 5,24 m
10 meter 28.100MHz : 5,08 m


Ut fra tabellen kan vi se at CB-båndet vil gi en lengde på 5,24 meter. Da antenneimpedansen er på ca. 75 ohm, vil vi derfor få et VSWR-forhold på 1 : 1,5. Dette er akseptabelt for de fleste apparater.
Ønsker en å være perfeksjonist, så kan en sette på en balun mellom antennen og antennekabelen, for å transformere antennens impedanse på 75 ohm til kabelens impedanse på 50 ohm.
Antennen kan da gjøres noen cm lengere, slik at en har muligheten for å trimme antennen til riktig frekvens.
Dipolen kan også strekkes horisontalt, og vil da virke som en horisontalantenne (Rundstrålende).
Vi kan også plassere midten av antennen på toppen av en mast, og feste endene til to stolper. Denne formen blir kalt for Invertert-V, og vil ha en blanding av horisontal- og vertikal- utstråling. Antennen bør da gjøres ca. 5% kortere.