Home

VSWR - Antennetilpasning


Vi ser her at både radioenheten og antennen har en impedanse på 50 ohm. En vil derfor få all effet overført fra radiosenderen til antennen, og all innkommende signal fra antennen til radiomottakeren. Det er også viktig at overføringsveien (kabelen) har samme impedanse (50 ohm).

Her ser vi at antennen ved den gitte frekvensen har en impedanse på 200 ohm. Vi kan da beregne VSWR-forholdet etter følgende formel: Z last / Z out = 200 ohm / 50 ohm = 4 og dette betyr at VSWR = 4:1.
Mye av den tilført effekt til antennen vil i dette tilfellet bli reflektert tilbake til senderen. Enkelte sendere tåler ikke en så stor retureffekt, og kan dermed brenne opp utgangstransistoren.

Ved å sette på en antennetilpasser ved antennen, kan impedansen på 50 ohm tilpasses antennens impedanse på 200 ohm. Ingen effekt vil derfor reflekteres tilbake til senderen og ødelegge denne. En antennetilpasser vil imidlertid gi litt dempning av signalet.

Ingen antenner har en impedanse på 50 ohm over hele frekvensområdet de er beregner for å arbeide under. En kan imidlertid "godkjenne" et VSWR-forhold på opptil 3:1 på de fleste sendere, men en vil få redusert effekt ut fra antennen desto lenger en opererer utenfor resonansfrekvensen for antennen.