Home

Radiosignalenes utbredelse


Jordatmosfæren

TROPOSFÆREN ligger nærmest jorda, og strekker seg ca. 10 km utover.
STRATOSFÆREN ligger utenfor dette laget, og strekker seg fra ca. 10 km til ca. 50 km utover.
IONOSFÆREN ligger ytterst, og strekker seg fra ca. 50 km til 400 km utover.
Det er i Ionosfæren radiobølgene blir reflektert og vi opplever at vi kann motta signaler fra andre deler av kloden. Denne er inndelt i forskjellige "lag", som blir betegnet D, E1, E2, F1, F2 osv. Hver av disse lagene har forskjellige evner til å reflektere radiobølger avhengig av tiden på døgnet, hvilken frekvenser som reflekterer, temprarurer, solintensitet o.l. Kortbølgesignalene (2-30 MHz) blir lettest reflektert i F1 laget.

Utbredelse av radiobølgene

De radiosignalene vi mottar som direkte bølger er sterkest. Vi kan imidlertid motta reflekterte bølger, f.eks. fra fjell, bygninger e.l., men disse vil vanligvis være kraftig dempet. Refleksjoner (avbøyning) vil også forekomme i troposfæren, og dette er årsaken til at vi kan motta fjærntliggende radiostasjoner.


Skip

Vi opplever spesielt i kortbølgeområdet noe som blir kalt for "skip". Dette er radiobølger som reflekterer i ionosfæren. Det kan forekomme flere "hopp" av slike radiobølger, slik at det er mulig å motta radiosignaler fra den andre siden av jordkloden.