Bruksanvisning

President Randy 10-meter Amatørradio

1) Av/På bryter og Volumkontroll
2) Squelsch, stilles slik at sus forsvinner i høyttaleren
3) Plugg for Øretelefon
4) TNC Antenneplugg
5) Plugg for Mikrofon
6) Funksjonstast, trykkes inn og holdes inne mens annen tast trykkes. F vil blinke i displayet.
7) Sendertast. Trykkes inn og holdes inne under sending. TX vil lyse i displayet.
8) Belteklips
9) Sperre for batterikassett. Trekkes opp når batteriet skal fjernes eller settes på.
10) BEEP aktiveres når F-tast holdes inne. Tonetegn vil vises i displayet når funksjonen er innkoblet. Denne funksjonen vil gi et lite pip hver gang en tast trykkes. Hvis funksjonen er ugyldig, vil dette gi to pip.
11) H/L (High/Low) sendereffekt aktiviseres når F-tast holdes inne. 4 Watt ved høy effekt, og 1 Watt ved lav effekt. LOW vil vises i diplayet ved lav effekt.
12) Lysbryter. Tenner bakgrunnsbelysningen i displayet. Lyset slukkes automatisk etter 7 sekunder.
13) RPT aktiviseres med å holde F-tast inne. Et + tegn vil vises i displayet. Apparatet vil da sende 100 kHz over innstilt frekvens, men motta på ordinær frekvens. Apparatet (Repeateren)som skal korrespondere må ligge 100kHz over og ha aktivisert REV.
14) REV aktiviseres med å holde F-tast inne. Et - tegn vil vises i displayet. Apparatet vil da sende 100kHz under innstilt frekvens, men motta på ordinær frekvens. Apparatet (Repeateren) som skal korrespondere må ligge 100kHz under og ha aktivisert RPT.
15) TONE. Sender ut repeatertone på 1250Hz hvis sendertasten holdes inne.
16) SKIP aktiviseres når F-tast holdes inne. Dette utestenger frekvenser fra scanning (f.eks. hvis det er støy på frekvensen).
17) Stege 10/100kHz ned. Når F-tast holdes inne vil dette aktivisere Scanning ned.
18) DW (DualWatch) Dobbel lyttevakt. Still apparatet inn på en frekvens som skal overvåkes. Trykk så F-tast og DW. DW vil vises i displayet. Apparatet kan nå stilles inn på en ny valgfri frekvens. Apparatet vil da veksle mellom DW-frekvensen og den nye frekvensen som er innstilt. DW deaktiviseres med å trykke F-tast og DW.
19) Mikrofon
20) M-tast skrur av Squelsch-funksjonen mens denne holdes inne.
21) Display
22) LOOK aktiviseres når F-tast holdes inne. Nøkkeltegnet vil da vises i displayet, og tastaturet vil bli sperret.
23) R/M aktiviserer minnene. MEM vil vises i displayet sammen med 01 til 30. For å bla frem og tilbake i minnene benyttes OPP og NED tastene. For å scanne minnene trukkes F-tast og SC (MEM må være aktivisert).
Programmering av minner: Still inn ønsket frekvens. Hold deretter R/M nede i ca. 3 sek. MEM vil da begynne å blinke. Bla frem til ønsket minne (01 til 30) og trykk F-tast og CLR (ENT). Tilbakestill med CLR.
Slette minner: Hold R/M nede i ca. 3 sek. MEM vil da begynne å blinke. Bla frem til ønsket minne (01 til 30) og trykk F-tast og R/M (M-CLR) og displayet vil vise _ _ på plassen for kanal. Tilbakestill med CLR.
24) SAVE aktiviseres mens F-tast holdes inne. Det finnes 3 trinn på stømsparerfunksjonen, og disse vises i displayet som PS I, PS II og PS III (PowerSave).
25) MOD skifter mellom FM- og AM-modulasjon.
26) EMG benyttes som direkteanrop på frekvensen 29.600MHz
27) BAND brukes til å velge mellom 10kHz og 100kHz steging (hved hjelp av UP eller DOWN)
28) CLR (Clear) og ENT (Enter) benyttes sammen med MEM-funksjon.
29) Stege 10/100kHz opp. Når F-tast holdes inne vil dette aktivisere Scanning opp.
30) Høyttaler
31) Batterikasse.