Frekvensplan for privatradio (27 MHz)

CEPT


Privatradiokonsesjonærer skal velge sine normale arbeidskanaler etter nedenstående gruppering. Samtlige brukergrupper har likevel adgang til å bruke kanaler for annen brukergruppe ved spesielle behov, f.eks. kan CB/PR-konsesjonærer under utøvelse av yrke eller deltakelse i idrettsarrangement o.l. operere på h.h.v. PF- eller PI-kanaler.

PO-kanalene 19,20,21 og 24 er ikke tillatt brukt av CB/PR-,PI- og PF-konsesjonærer.

Kanal nr.

CB/PR
Frekvens
kHz

PI
Frekvens
kHz

PF
Frekvens
kHz

PO
Frekvens
kHz

Merknad
1 26965 - - - .
2 26975 - - - .
3 Anropskanal 26985 26985 26985 26985 Generell anropskanal for alle brukergrupper.
4 27005 - - - .
5 - 27015 - - Kanalen kan også anvendes for sambandstjeneste i forbindelse med idrettarrangementer o.l.
6 - 27025 - - .
7 - 27035 - - Kanalen kan også anvendes for sambandstjeneste i forbindelse med idrettarrangementer o.l.
8 27055 - - - Kanalen kan også anvendes for samband for privatradioklubber.
9 Kallekanal 27065 27065 27065 27065 Kanalen for alle brukergrupper når det er viktig å oppnå forbindelse med tilfeldige stasjoner, særlig når det gjelder å avverge fare e.l. på sjø og land.
10 27075 - - - Kanalen kan også anvendes for samband for privatradioklubber.
11 - - 27085 - .
12 - - 17105 - .
13 27115 - - - Kanalen kan også anvendes for sambandstjeneste i forbindelse med idrettarrangementer o.l.
14 Sel-call 27125 27125 27125 27125 Kanalen bør fortrinnsvis anvendes ved bruk av selektiv oppkalling.
15 27135 - - - .
16 27155 - - - Kanalen bør fortrinnsvis brukes i kystområder for samband mellom båter, samt mellom båter og land.
17 27165 - - - .
18 27175 27175 27175 27175 Kanalen bør fortrinnsvis benyttes i forbindelse med veitjeneste.
19 - - - 27185 Kanalen skal benyttes av hjelpekorps (Norges Røde Kors).
20 - - - 27205 Kanalen er reservert for offentlige brukere.
21 - - - 27215 Kanalen er reservert for offentlige brukere.
22 27225 - - - Kanalen bør fortrinnsvis brukes i kystområder for samband mellom båter, samt mellom båter og land.
23 27255 - - - -
24 - - - 27235 Kanalen skal benyttes av sanitetslag (Norsk Folkehjelp).
25 27245 - - - -
26 27265 - - - -
27 27275 - - - -
28 - - 27285 - -
29 - - 27295 - -
30 - - 27305 - -
31 - - 27315 - -
32 27325 - - - -
33 27335 - - - -
34 27345 - - - -
35 27355 - - - -
36 27365 - - - -
37 27375 - - - -
38 27385 - - - -
39 27395 - - - -
40 27405 - - - -