Make your own free website on Tripod.com

Bruksanvisning

President Lincoln

A) Tilkobling av strømforsyning.
B) Tilkobling av antenne.
C) Tilkobling av ekstern høyttaler, PA-høyttaler og Morsenøkkel.
Ekstern høyttaler kobles inn mellom 1 og 2.
PA-høuttaler kobles inn mellom 4 og 5.
Morse-nøkkel kobles inn mellom 8 og 9.

1) Modulasjons-velger. Her stilles ønsket modulasjon mellom FM-/AM-/USB-/LSB- og CW-modulasjon.
2) SWR CAL benyttes til å kalibrere SWR-meteret.
3) RF POWER benyttes til innstilling av utgangseffekten på senderen. Denne kan trinnløst reguleres mellim 1 og 10 Watt (30 Watt).
4) RIT benyttes for finjustering av mottakeren (spesielt viktig ved SSB-mottaking).
5) ON/OFF - VOLUME CONTROL benyttes for å justere lydnivået på høyttaleren, samt til å slå av og på apparatet.
6) SQUELCH benyttes til å stille inn riktig squelch-nivå.
7) LOC/DX benyttes i stillingen LOC (lokal) ved mottaging av nære stasjoner, og i DX ved mottaking av svake stasjoner.
8) PA benyttes når apparatet skal benyttes som et PA-anlegg.
9) Kanalvelgerene benyttes til å stege kanaler opp og ned.
10) BAND benyttes til å velge de forskjellige båndene.
11) SPAN benyttes for å velge mellom 100Hz, 1kHz og 10kHz step.
12) VFO benyttes til å stille inn ønsket frekvens.
13) NB (Noise Blanker) benyttes til å undertrykke (dempe) bakgrunnsstøy ved mottaking.
14) INDIC benyttes til å velge om apparatet i displayet skal vise:
a) RF viser senderens utgangseffet.
b) MOD viser modulasjonsgraden.
c) Trekant vises når apparatet er i SWR-kalibrering. Still da inn SWR CAL slik at sendereffekten kommer akkurat på trekant-tegnet.
d) SWR viser reflektert effet fra anennen.
15) F-LOCK benyttes til å låse tastene.
16) MIC GAIN benyttes til å stille inn nivået fra mikrofonen.
17) BEEP benyttes til å koble inn Roger Beep.
18) DIM benyttes til å dempe bakgrunnsbelysningen på displayet.
19) SCAN benyttes til å sette i gan scanning av kanalene.
20) Meteret indikerer enten RF utgangseffet, Modulasjon eller SWR.
22) RF viser utgangseffekt, MOD viser modulasjon og SWR viser reflektert effekt fra antennen.
23) Båndene vises som a til F.
24) Tallene 1 til 40 indikerer memory 1 til 40.
25) Indikerer om apparatet står i 100Hz, 1kHz eller 10kHz step.
26) TX-indikatoren tennes når apparatet sender.