Make your own free website on Tripod.com

President Lincoln and HR2600

Bruksanvisning

President Lincoln 10-meter Amatørradio

A) Tilkobling av strømforsyning.
B) Tilkobling av antenne.
C) Tilkobling av ekstern høyttaler, PA-høyttaler og Morsenøkkel.
Ekstern høyttaler kobles inn mellom 1 og 2.
PA-høuttaler kobles inn mellom 4 og 5.
Morse-nøkkel kobles inn mellom 8 og 9.

1) Modulasjons-velger. Her stilles ønsket modulasjon mellom FM-/AM-/USB-/LSB- og CW-modulasjon.
2) SWR CAL benyttes til å kalibrere SWR-meteret.
3) RF POWER benyttes til innstilling av utgangseffekten på senderen. Denne kan trinnløst reguleres mellim 1 og 10 Watt (30 Watt).
4) RIT benyttes for finjustering av mottakeren (spesielt viktig ved SSB-mottaking).
5) ON/OFF - VOLUME CONTROL benyttes for å justere lydnivået på høyttaleren, samt til å slå av og på apparatet.
6) SQUELCH benyttes til å stille inn riktig squelch-nivå.
7) LOC/DX benyttes i stillingen LOC (lokal) ved mottaging av nære stasjoner, og i DX ved mottaking av svake stasjoner.
8) PA benyttes når apparatet skal benyttes som et PA-anlegg.
9) Kanalvelgerene benyttes til å stege kanaler opp og ned.
10) BAND benyttes til å velge de forskjellige båndene.
11) SPAN benyttes for å velge mellom 100Hz, 1kHz og 10kHz step.
12) VFO benyttes til å stille inn ønsket frekvens.
13) NB (Noise Blanker) benyttes til å undertrykke (dempe) bakgrunnsstøy ved mottaking.
14) INDIC benyttes til å velge om apparatet i displayet skal vise:
a) RF viser senderens utgangseffet.
b) MOD viser modulasjonsgraden.
c) Trekant vises når apparatet er i SWR-kalibrering. Still da inn SWR CAL slik at sendereffekten kommer akkurat på trekant-tegnet.
d) SWR viser reflektert effet fra anennen.
15) F-LOCK benyttes til å låse tastene.
16) MIC GAIN benyttes til å stille inn nivået fra mikrofonen.
17) BEEP benyttes til å koble inn Roger Beep.
18) DIM benyttes til å dempe bakgrunnsbelysningen på displayet.
19) SCAN benyttes til å sette i gan scanning av kanalene.
20) Meteret indikerer enten RF utgangseffet, Modulasjon eller SWR.
22) RF viser utgangseffekt, MOD viser modulasjon og SWR viser reflektert effekt fra antennen.
23)
24) Tallene 1 til 40 indikerer memory 1 til 40.
25) Indikerer om apparatet står i 100Hz, 1kHz eller 10kHz step.
26) TX-indikatoren tennes når apparatet sender.