Make your own free website on Tripod.com

Bruksanvisning

President Glenn

A) Tilkobling av ekstern strømforsyning 13,8 Volt.
B) Antennetilkobling.
C) Tilkobling av ekstern høyttaler/hodetelefon/ørepropp.
D) Tilkobling av ekstern mikrofon og lading av oppladbare batterier.

1) Av/På bryter og Volunkontroll.
2) Squelch-kontroll.
3) MODE benyttes til å velge mellom AM-modulasjon og FM-modulasjon. Dette indikeres i displayet med AM og FM.
4) UP benyttes for å stege til høyere kanal, og DOWN benyttes for å stege til lavere kanal. Kanalnummeret vises i displayet.
Trykkes UP og DOVN inn samtidig og holdes inne mens apparatet slås på, åpnes apparatet for alle kanaler. Bånd C er kanalene som benyttes i Norge. For å sette apparatet tilbake til CEPT-kanaler gjentas samme prosedyre.
5) LI benyttes for å tenne bakgrunnsbelysningen i displayet.
Hvis FQ holdes inne i mere enn 3 sek., vil apparatet vise frekvensen i stedet for kanalnummer.
6) Sendertast, trykkes inn under sending. Dette indikeres med TX i displayet.
7) Display. Alle funksjoner indikeres i displayet. Apparatet har automatisk strømsparerfunksjon, og dette indikeres med SV i displayet når denne er innkoblet.
8) CH9 er hurtigvalgstast for kanal 9.
9) CH19 er hurtigvalgstast for kanal 19.
10) SCAN starter scanning av kanalene. Dette indikeres med SC i displayet. Apparatet stopper automatisk når det mottar et radiosignal på en kanal.
11) CB/RA velger mellom CB-Radio og vanlig FM-Radio.
12) RPS benyttes til å hente frem minnene for FM-Radiokanalene 1 til 8.
13) DW benyttes for å overvåke to kanaler samtidig. Still inn radioen på en kanal, trykk DW, still så inn radioen på en ny kanal og trykk igjen DW. Radioen vil nå skifte mellom disse to kanalene.
KL benyttes til å sperre tastaturet. KL holdes da inne i mere enn 3 sek.
14) PW - CB-Radio-mode: Velger mellom høy (indikeres i displayet med PW) og lav sendereffekt.
ME - FM-Radio-mode: Benyttes for å innprogrammere FM-Radio frekvensene i minnet.
15) Mikrofon.
16) Belteklips.