Make your own free website on Tripod.com
Hjem

Bruksanvisning

Zodiac M-3000

A) Tilkobling av strømforsyning
B) Tilkobling av antenne
C) Tilkobling av ekstern høyttaler eller hodetelefon

1) Volumkontroll
2) Squelch
3) Av/På bryter. For å åpne for 600 kanaler, hold M4 inne mens Av/På trykkes.
4) LCD-display
5) Kanalvelger
6) Mikrofontilkobling
7) Programmering. Still inn radioen på en kanal, trykk R/M og så M1 for å legge denne inn på memory 1. Still så inn radioen på en ny kanal, trykk R/M og så M2 for å legge inn denne kanalen på Memory 2 o.s.v.
8) M1. Velger mellom normal og Funksjon (FUN) på M2 til M7. Under normal lyser FUN konstant, og under funksjon blinker FUN.
9) M2. Normal: Velger for AM-modulasjon og FM-modulasjon. (Kun FM-mudulasjon er i bruk på Zodiac M-3000.)
Funksjon: Sjekk av batterispenning.
10) M3. Normal: Scaning Av/På. Trykk på denne for å skanne allle kanaler. Radioen stopper atumatisk når den mottar et radiosignal. Trykk R/M og to ganger på SCAN for å scanne Memory-kanalene.
Funksjon: Dual Watch. Still inn radioen på en kanal du ønsker å overvåke. Trykk inn DW og still så inn radioen på en ny kanal. Radioen skifter da mellom disse to kanalene.
11) M4. Normal: Automatisk Squelch kontrol.
Funksjon: DTMF Trykk et kort trykk på DTMF og DTMF tennes øverst i displayet. Apparatet er nå stilt inn på å motta DTMF-anrop. (DTMF er ikke i bruk på Zodiac M-3000.)
For å sende DTMF-toner, trykk inn sendertasten og så et kort trykk på DTMF mens sendertasten holdes inne.
Innprogrammering av DTMF-tonene for sending gjøres ved å trykke DTMF-tasten i 1,5 til 2 sek. Displayet viser da _ _ _ _ _ _ hvor M1 benyttes til å velge siffer i 1. kolonne, M2 i 2.kolonne o.s.v. helt til M6 for 6.kolonne.
Innprogrammering av DTMF-tonene for mottaging gjøres ved å trykke DTMF-tasten i 1,5 til 2 sek. DTMF-tonene for sending vil da vises i displayet. Trykk så et kort trykk på sendertasten. Displayet viser da _ _ _ _ _ _ hvor M1 benyttes til å velge siffer i 1. kolonne, M2 i 2.kolonne o.s.v. helt til M6 for 6.kolonne.
12) M5. Normal: MON slår av Squelch-kontrollen.
Funksjon: LOCK sperrer tastaturet.
13) M6. Normal: BEEP slår Av/På pipetonen for tastene.
Funksjon: BAND velger melom båndene. (Bånd C er båndet for CEPT-kanaler)
14) M7. Normal: EMG er hurtigvalgtast for kanal 9 i bånd C.
Funksjon: RPT (Split) benyttes når en vil sende på en kanal og motta på en annen kanal (Dette benyttes blant annet når en sender via en repeater). Still inn radioen på f.eks. kanal 1. Trykk inn RPT og still inn radioen på f.eks. kanal 30. Radioen vil da sende på kanal 1 og motta på kanal 30.
15) Instilling av RF-følsomhet
16) Velger mellom normal og Funksjon (FUN) på P1 til P3.
17) Funksjonstaster P1, P2 og P3
P1 Normal: Velger mellom AM-modulasjon og FM-modulasjon. (Kun FM-modulasjon er i bruk på Zodiac M-3000.)
P1 Funksjon: Viser batterispenning.
P2 Normal: Kobler ut Squelch-funksjonen.
P2 Funksjon: Sperrer tastaturet.
P3 Normal: Hurtigvalg for kanal 9.
P3 Funksjon: RPT (Split) benyttes når en vil sende på en kanal og motta på en annen kanal. Still inn radioen på f.eks. kanal 1. Trykk inn RPT og still inn radioen på f.eks. kanal 30. Radioen vil da sende på kanal 1 og motta på kanal 30.
18) Sendertast. Trykkes inn under sending.