Make your own free website on Tripod.com
Home

Radiotekniske formler


For en parallelkrets med seriemotstand i spolen gjelder følgende formel for kretsens Q:
Q = R / (2p x fo x L)
Hvor:
R = parallelmotstanden i W
fo = Frekvensen i Hertz
L = Spolen i Henry

Resonansfrekvensen for en parallelsvingkrets eller seriesvingkrets med spole og kondensator er:
fo2 = 1 / 2p2 x L x C Hertz
Hvor:
L = Spolen i Henry
C = Kondensatoren i Farad

Skjæringsfrekvensen for et LPF, HPF er:
f-3dB2 = 2p2 x (L x C) Hertz

Vinkelfrekvensen er:
w = 2p x f

Bølgelenden er:
l = 300 000 000 / f

Induktiviteten i en spole kan beregnes av følgende formel:
L = N2 x A/l x 1,256 x µ x 10-8 Henry
Hvor:
N = Antall tørn
A = Arealet av tverrsnittet i spolen (cm2)
l = Lengden av spolen (cm)
µ = Permabiliteten ( Permabiliteten for luft er lik 1)